Doprava ZDARMA do GLS Parcelshopů

Doplňovat průmyslovou trakční baterie před nabitím, nebo po nabití?

V poslední době je bohužel nouze o pracovní sílu a tím více o pracovní sílu kvalitní. Proto se stále častěji dostáváme do situace, kdy jsme rádi, že naši personalisté získají lidské zdroje i ze vzdálenějších zemí. S tím však přicházejí jazykové problémy spojené s odpovídajícími školeními na různá zařízení. Ať už se jedná o vysokozdvižné či nízkozdvižné vozíky nebo provoz Trakčních Baterií a nabíjecí techniky. Zvlášť u Trakčních Baterií je nutné provádět proškolení častěji, a to z důvodu větší obměny personálu. Bohužel se některé postupy dědí takříkajíc z generace na generaci a dochází tím k mylnému předávání informací.

V mnoha nabíjárnách jsou zavěšeny spousty návodů, kde si personál může přečíst, jak postupovat při výměně Trakční Baterie. Nejen, že je to možné většinou pouze v českém jazyce, ale těch návodů je někde zavěšeno tolik a v různých podobách, že to odradí člověka číst. Proto je nutné běžné zásady opakovat lidem průběžně a ve srozumitelné podobě tak, aby se tyto postupy za čas zautomatizovaly.

Trakční Baterie se zásadně doplňují po nabití. Při nabíjení baterií dochází k rozkladu vody a za přispění zvýšené teploty klesá hladina elektrolytu v jednotlivých článcích. Hladina elektrolytu by neměla klesnout na desky článků, desky by vždy měly být ponořené, aby nedocházelo k nežádoucí oxidaci. Nemělo by se také zapomenout baterie destilovanou vodou pravidelně doplnit.

Velmi často se stává, že obsluha připojí Trakční Baterii k nabíječi a zároveň k systému automatického doplňování AQM, a to právě z důvodu neznalosti správných postupů. Nejen, že se celá baterie přeplní, ale naředí se také elektrolyt v jednotlivých článcích. Nosič Trakční Baterie (záchytná vana), pak také z tohoto důvodu často koroduje a zároveň se snižuje izolační stav celé baterie. Jak je vidět, tak problémů se nahromadí celá řada. Dochází pak ke korozi a výskytu sulfátů na spojkách, kabelech, konektorech a na +pólových vývodech. S tím jsou samozřejmě spojeny náklady na servisní činnosti a na opravy.

Doporučením by mohla být hlavně pravidelná osvěta a také pravidelné servisní prohlídky, které často odhalí problémy na začátku a nevzniknou tak provozovateli zvýšené náklady na opravy větších rozsahů.