Výměna autobaterie

Naše pracoviště jsou perfektně vybavená pro profesionální výměnu autobaterie. Disponují měřícími, testovacími i aktivačními přístroji, a dalším příslušným vybavením a nářadím pro odbornou výměnu. Každou výměnu provádí zkušený a vyškolený pracovník s pojištěním odpovědnosti. Není však v našich možnostech provádět na automobilech jakékoliv opravy či konstrukční zásahy. Vždy předpokládáme, že výměna bude probíhat na bezvadném vozidle. Bez vadných konstrukčních prvků či zařízení. Zejména máme na mysli utržené šrouby, stržené závity, zarezlé matice a šrouby, absence uchycení, nefunkční či poškozený alternátor, přerušené vodiče, atp. Naše pracoviště nejsou vybavena k provádění oprav či změn na karoseriích či zařízení vozidel. Ani jinou podobnou technikou. V případě, že automobil v němž se plánuje výměna autobaterie provést, nemá všechny konstrukční prvky a zařízení v bezvadném stavu, anebo výměnu nelze z důvodu objektivních překážek provést dle předepsaných norem, nebude výměna provedena. Automobil bude vrácen v původním stavu, nebo ve stavu, do kterého se dostal nikoliv vinou našeho pracovníka. Zákazníkovi doporučíme využít nejbližší autoservis či autoelektrikáře. 


Výměna autobaterie – ZÁKLADNÍ VÝMĚNA

• nalezení vhodné náhrady (zjištění rozměrů, posouzení výkonu a srovnání s osazovacím katalogem výrobce)
 
demontáž původní baterie a orientační přeměření jejího stavu
 
• orientační zkouška napětí a vodivosti nové autobaterie před montáží
 
montáž do vozidla 
 
kontrola správného zapojení k elektroinstalaci automobilu a uzemnění
 
orientační zkouška funkce dobíjení pomocí měření napětí po nastartování motoru vozidla
 
 
CENA: 99 Kč s DPH
 

Tato služba je určena pro zákazníky s vozidly s minimální elektronickou výbavou a se snadným přístupem k autobaterii. Snadným přístupem se rozumí snadná demontáž a montáž, a to zejména z hlediska časové náročnosti. Posouzení časové náročnosti výměny je výhradně v kompetenci pracovníka vykonávajícího tuto službu. Službu poskytujeme na centrálním pracovišti v Jesenici u Prahy a na pobočce v Brně. Bližší informace o místě naleznete v kontaktech.

Tato služba není určena pro zákazníky s automobily, kde není autobaterie snadno přístupná nebo je k demontáži autobaterie třeba demontovat některé z dalších částí automobilu. Např. další kovové či plastové konstrukce, pojistkovou skříň, filtry, sání, hadice a tak podobně. Pozor! Základní výměna neobsahuje službu zálohování palubního napětí. Během výměny dojde k přerušení napájení všech spotřebičů ve vozidle. Před odpojením autobaterie doporučujeme zákazníkům, aby provedli kontrolu spotřebičů, které vyžadují nepřetržité napájení a v případě nutnosti provedli zálohu dat, hesel či jiných nastavení. Nejčastěji například přístupové heslo k autorádiu. Tato základní výměna v žádném případě není určena pro vozidla vybavené systémy start-stop a BMS (battery management system), které vyžadují nepřetržité napájení palubního počítače.

 

Výměna autobaterie – ROZŠÍŘENÁ VÝMĚNA

nalezení vhodné náhrady (zjištění rozměrů, posouzení výkonu a srovnání s osazovacím katalogem výrobce)

záloha palubního napětí

demontáž původní baterie a orientační přeměření jejího stavu

• orientační zkouška napětí a vodivosti nové autobateriepřed montáží

montáž do vozidla

kontrola správného zapojení k elektroinstalaci automobilu a uzemnění

provedení testu alternátoru – prověření správné funkce dobíjení pomocí měřícího přístroje RING RBAG700 

konzervace svorek a pólových zakončení autobaterie mazivem

 
CENA: 249 Kč s DPH

Tato služba je určena pro zákazníky s vozidly s rozšířenou elektronickou výbavou, s vyššími požadavky na komfort výměny a zejména s požadavkem na zálohování palubního napětí. A stejně jako v případě základní výměny se snadným přístupem k autobaterii. Snadným přístupem se rozumí snadná demontáž a montáž, a to zejména z hlediska časové náročnosti. Posouzení časové náročnosti výměny je výhradně v kompetenci pracovníka vykonávajícího tuto službu. Službu poskytujeme na centrálním pracovišti v Jesenici u Prahy a na pobočce v Brně. Bližší informace o místě naleznete v kontaktech. Tato služba není určena pro zákazníky s automobily, kde není autobaterie snadno přístupná nebo je k demontáži autobaterie třeba demontovat některé z dalších částí automobilu. Např. další kovové či plastové konstrukce, pojistkovou skříň, filtry, sání, hadice a tak podobně.

Rozšířená výměna obsahuje službu zálohování palubního napětí. Během výměny nedojde k přerušení napájení spotřebičů ve vozidle. Před odpojením autobaterie tedy není třeba provádět kontrolu ani zálohu spotřebičů, které vyžadují nepřetržité napájení. Nejčastěji například přístupové heslo k autorádiu. Automobil zůstane během celé výměny připojen k záložní napájecí baterii. U méně náročných systémů zálohujeme prostřednictvím OBD zásuvky. Ani tato rozšířená výměna však není určena pro vozidla vybavené systémy start-stop a BMS (battery management system), které rovněž vyžadují nepřetržité napájení palubního počítače, ale navíc ještě aktivaci nově instalované autobaterie v řídící jednotce pomocí počítače. Tuto položku naleznete v naší nabídce zde.

 

Výměna autobaterie – NÁROČNÁ VÝMĚNA vč. systémů START-STOP,
BMS (autobaterie AGM/EFB)

nalezení vhodné náhrady (zjištění rozměrů, posouzení výkonu a srovnání s osazovacím katalogem výrobce)

záloha palubního napětí

demontáž původní baterie a orientační přeměření jejího stavu

• orientační zkouška napětí a vodivosti nové autobaterie před montáží

montáž do vozidla

aktivace nové autobaterie v řídící jednotce pomocí počítače

kontrola správného zapojení k elektroinstalaci automobilu a uzemnění

provedení testu alternátoru – prověření správné funkce dobíjení pomocí měřícího přístroje RING RBAG700

konzervace svorek a pólových zakončení autobaterie mazivem

CENA: 490 Kč s DPH

 

Tato služba je určena pro zákazníky s vozidly s komplikovaným přístupem k autobaterii, s maximální elektronickou výbavou, s nejvyššími požadavky na komfort výměny a zejména s požadavkem na zálohování palubního napětí vč. aktivace nové autobaterie v řídící jednotce. Komplikovaným přístupem se rozumí náročná demontáž a montáž, a to zejména z hlediska časové náročnosti. Před samotnou demontáží autobaterie je také nutné demontovat například další kovové či plastové konstrukce, pojistkovou skříň, filtry, sání, hadice a tak podobně. Posouzení časové náročnosti výměny je výhradně v kompetenci pracovníka vykonávajícího tuto službu. Službu poskytujeme na centrálním pracovišti v Jesenici u Prahy a na pobočce v Brně. Bližší informace o místě naleznete v kontaktech.

Náročná výměna autobaterie je určena zejména pro zákazníky s automobily, kde není autobaterie snadno přístupná nebo je k demontáži autobaterie třeba demontovat některé z dalších částí automobilu. Vyhrazujeme si však právo na odmítnutí zakázek v případech, kdy naše databáze neobsahuje konkrétní model či značkou vozu, a tudíž nelze provést aktivaci autobaterie. A rovněž v extrémně složitých případech, kdy je autobaterie umístěná například v kokpitu vozu pod sedadlem, které je připojené k elektroinstalaci vozu (některé vozy Audi či Mercedes) a náš personál není na takové případy vyškolen.

Varianta služby ‘Náročná výměna autobaterie‘ automaticky obsahuje službu zálohování palubního napětí. Během výměny nedojde k přerušení napájení spotřebičů ve vozidle. Před odpojením autobaterie tedy není třeba provádět kontrolu ani zálohu spotřebičů, které vyžadují nepřetržité napájení. Nejčastěji například opětovné zadání přístupového hesla (kódu) k autorádiu. Automobil zůstane během celé výměny připojen k záložní napájecí baterii. U méně náročných systémů zálohujeme prostřednictvím OBD zásuvky. U automobilů se systémem start-stop a BMS (battery management system) nově instalovanou autobaterii vždy automaticky aktivujeme v řídící jednotce. Aktivace nové autobaterie je nezbytně nutná pro další provoz vozidla a bez aktivace nelze proces výměny úspěšně dokončit.

 

  • Home
  • Design Shoptetak.cz