Doprava ZDARMA do GLS Parcelshopů

Návod na výměnu autobaterie

Výměna autobaterie může někomu připadat jako složitý úkol, ale při dodržení bezpečnostních zásad a troše zručnosti to klidně zvládnete. V následujících krocích se dozvíte, jak na to:

Potřebné věci a nářadí:

 • Nová autobaterie (správný typ pro váš vůz)
 • Klíč na uvolnění svorek (obvykle 10 mm a 13 mm)
 • Klíč na uvolnění upevňovacích šroubů baterie nebo spony (obvykle 13-19 mm)
 • Ochranné rukavice odolné chemikáliím a ochranné brýle

Výběr správné autobaterie

Novou autobaterii vybíráme nejčastěji podle té staré (za předpokladu, že je správná). Při výběru akumulátoru posuzujeme hlavně rozměry, polaritu a technologii. Je také potřeba zohlednit uchycení baterie, např. stejný typ patky. Pro evropské vozy typicky patka s označením B13. Většina vozidel pracuje s napětím startovací baterie 12 V. Kapacitu (Ah) a startovací proud (A) není potřeba přesně dodržet. Mírně vyšší hodnoty nejsou na škodu. Pomoci mohou i osazovací tabulky výrobců automobilů, se kterými pracuje i náš Konfigurátor. Výrobci autobaterií Banner, Exide, Varta a Bosch nabízejí různé výrobní řady lišící se kapacitou, maximální hodnotou startovacího proudu a vnitřní konstrukcí. Rádi vám poradím se správným výběrem.

       1. Příprava

 • Zaparkujte vozidlo na rovném a bezpečném místě. Ujistěte se, že je motor vypnutý včetně všech spotřebičů a klíčky jsou vyjmuté ze zapalování.
 • Nasaďte si ochranné brýle a rukavice. Autobaterie obsahuje kyselinu, která může být nebezpečná pro váš zrak, kůži a poškodit vaše oblečení.

  2. Vyhledání autobaterie
 • Otevřete kapotu vozidla a najděte autobaterii. U většiny vozidel se nachází v motorovém prostoru, ale některé modely mohou mít baterii v kufru nebo pod sedadlem. V některých případech může být schovaná pod krytem nebo uzavřena v kastlíku. Vyfoťte si, jak je baterie připojena, abyste mohli novou baterii připojit a upevnit stejně. Selfíčko potřeba není, ale klidně se v reelsu pochlubte. 😊

  3. Odpojení staré baterie*
 • Sejměte veškeré kryty baterie a jejích kontaktů.
 • Odpojte záporný kabel (černý, označený mínusem “-”): Použijte klíč k uvolnění svorky a jemně ji odpojte od záporného pólu baterie.
 • Odpojte kladný kabel (červený, označený plusem “+”): Stejným způsobem uvolněte a odpojte kladnou svorku. Dbejte přitom na to, aby se kabely vzájemně nedotkly a plusový kabel se nedotkl karoserie ani žádné jiné kovové součásti.

  4. Vyjmutí staré baterie
 • Pokud je baterie upevněna, uvolněte upevňovací šrouby nebo spony.
 • Opatrně vyjměte starou baterii. Počítejte s tím, že může být velmi těžká.

  5. Čištění svorek (volitelně)
 • Pokud jsou svorky zkorodované, použijte drátěný kartáč a vyčistěte zejména oka svorek zevnitř.

  6. Instalace nové baterie
 • Umístěte novou baterii na místo. Ujistěte se, že je správně orientována (kladný a záporný pól na správných místech).
 • Upevněte baterii zpět pomocí šroubů nebo spon, které jste předtím uvolnili.

  7. Připojení nové baterie**
 • Připojte kladný kabel (červený, označený plusem “+”): Ujistěte se, že je svorka pevně připojena k pólu a utáhněte ji klíčem.
 • Připojte záporný kabel (černý, označený mínusem “-”): Stejným způsobem připojte a utáhněte zápornou svorku

  9. Zkontrolujte upevnění baterie a svorek
 • Ujistěte se, že jsou všechny kabely pevně připojené a žádná svorka není volná.
 • Zkontrolujte, zda je baterie správně upevněna a nemůže se pohybovat.

  10. Závěr
 • Zavřete kapotu vozidla.
 • Nastartujte motor a ověřte, že vše funguje správně. Může být vyžadována např. kalibrace elektrických oken (okna naplno otevřete a zavřete), senzoru natočení volantu (několikrát naplno zatočte na obě strany). Postupujte vždy podle příručky k vozidlu.

*Záloha palubního napětí a **uložení nové baterie

Výměna autobaterie by měla probíhat ideálně se zálohou palubního napětí (doporučené u většiny moderních vozidel). Jen tak zůstanou uložená nastavení rádia a řídících jednotek. V některých případech může být také zapotřebí po ztrátě palubního napětí zadat bezpečnostní kód autorádia. Proto si jej v případě výměny bez zálohy připravte. Detailní informace naleznete v příručce k rádiu. Vozidla se start/stop systémem a řízeným dobíjením mohou navíc vyžadovat „nakódování“ nové baterie. Tedy informace jednotce, která řídí nabíjení, že je ve voze nová baterie, aby se obnovil nabíjecí algoritmus. Ten se totiž dříve přizpůsobil opotřebení staré baterie.

Výměna se zálohou napětí je už složitější a také vyžaduje vhodné zařízení (např. nabíječka s funkcí zálohy palubního napětí s dostatečným výkonem) a proto jej doporučujeme přenechat odborníkům. V nouzové situaci, kdy potřebujete nastartovat a dojet alespoň do nejbližšího servisu kvůli inicializaci nové baterie, byste se ale měli bez zálohy obejít.

U nás tyto úkony provádíme volitelně v rámci služeb Výměna autobaterie. Pokud si na výše zmíněné kroky netroufáte, v Jesenici u Prahy nebo v Brně vám na našich pobočkách rádi pomůžeme.

Tipy na závěr:

 • Starou baterii vždy odevzdejte k ekologické likvidaci. Můžete ji obvykle vrátit v obchodě, kde jste koupili novou baterii.
 • Pokud si nejste jisti, jaký typ baterie potřebujete, zkontrolujte příručku k vašemu vozidlu anebo se obraťte na nás.